▼ MENY

När slutar den blåvita 50-skylten att gälla?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Generellt ska du gå efter vägmärket som sitter sist, alltså gå efter 50-skylten i några meter och sedan efter 70-skylten. Nu är dock detta ett specialfall. Den blåvita skylten Rekommenderad lägre hastighet gäller tills ett slutmärke finns uppsatt eller tills det ”ändå tydligt framgår att sträckan upphör.” (Transportstyrelsen)


Rekommenderad lägre hastighet (E11)
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.


Rekommenderad lägre hastighet upphör (E12) (slutmärke)
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.

I situationen på fotot är det uppenbart att det är 50-skylten som gäller även efter 70-skylten, eftersom det tydligt framgår att det pågår ett vägarbete längre fram och att sträckan inte upphör vid 70-skylten.

Men är inte alternativet ”Endast när ett slutmärke som informerar om att rekommenderad lägre hastighet upphör passeras.” också rätt?
– Nej, eftersom det står ”endast” i alternativet. Ett slutmärke behöver inte vara uppsatt, alltså kan skylten upphöra på flera sätt och inte ”endast” vid ett slutmärke.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil