▼ MENY

Körkortsfrågor

Får du stanna och släppa av en passagerare vid den röda pilen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning.” (Trafikförordningen)

Att korsa cykelfältet är inga problem. Inte heller att det är för nära övergångsstället (regeln om 10 meter gäller endast före ett övergångsställe, inte efter).

Observera att du endast får stanna för på- eller avstigning. Det är inte tillåtet att stanna för att lasta ur varor och det är inte tillåtet att stanna för att svara i telefonen.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Se även: körkortsfrågor med videoklipp.

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: