▼ MENY

Körkortsfrågor

Får du parkera vid den röda pilen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


Förbud mot att parkera fordon (C35)

Vägmärkesförordningen anger: ”En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges […] från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen”.

3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen: ”en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen […] en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg”.

Utfarten från fastigheten gör alltså inte att förbudsmärket upphör att gälla.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Läs mer om teoriprov med filmklipp.

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: