▼ MENY

Körkortsfrågor

Får du parkera vid den röda pilen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant” (Trafikförordningen).

Genomgång av alternativen:

 • Ja, förutsatt att jag vänder och parkerar på högra sidan i färdriktningen.
  – Fel, se citatet från Trafikförordningen. Det är dock sant att du inte får parkera mot färdriktningen.

 • Ja, förutsatt att det inte finns några vägmärken som förbjuder parkering på platsen.
  – Fel, se citatet från Trafikförordningen.

 • Nej, eftersom det är i en vägkorsning.
  – Rätt, pilen visar en plats som är i vägkorsningen, vilket inte är tillåtet.

 • Nej, eftersom det finns ett vägmärke som förbjuder parkering.
  – Fel, alla vägmärken som syns i videon gäller andra platser. Regeln om att du inte får parkera i en vägkorsning kräver inget vägmärke.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: