▼ MENY

Körkortsfrågor

Du vill köra om cyklisten. Vad är det viktigaste att tänka på?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Att genomföra omkörningen så snabbt som möjligt.
  – Fel, det finns ingen anledning att det skulle vara viktigast att genomföra omkörningen snabbt. Att genomföra den med stor säkerhetsmarginal är viktigare.

 • Att lämna stor marginal i sidled.
  – Rätt, cyklisten är en oskyddad trafikant som du ska visa stor hänsyn mot och ha stor marginal till när du kör om. Så kallat vingelutrymme.

 • Att inte öka hastigheten i samband med omkörningen.
  – Fel, det kan vara lämpligt att öka hastigheten, till exempel om det kommer mötande trafik längre fram.

 • Att inte skrämma cyklisten genom att tuta.
  – Fel, ibland kan det till och med vara lämpligt att tuta, om du misstänker att cyklisten inte upptäckt dig. Trafikförordningen anger: ”När det behövs för att förebygga eller avvärja fara, skall en förare ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet.”

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Se även: körkortsfrågor med video.

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: