▼ MENY

Körkortsfrågor

Bilen har stannat. Är det tillåtet med tanke på avståndet till den heldragna linjen?

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen”. (Trafikförordningen)

Eftersom den heldragna linjen inte är på den gröna bilens sida gäller alltså inte 3-metersregeln. Ingenting hindrar nämligen bilar som kommer bakifrån från att köra om (linjen är ju inte heldragen för dem).

Andra omständigheter kan hindra bilen från att stanna, men frågan gör det tydligt att du ska fokusera på avståndet till den heldragna linjen. Börja alltså inte spekulera i om sikten är skymd eller liknande.

Användbara länkar:

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2022 online.

Fler exempel på teorifrågor:

Testa gratis demo av teoriprov

Köp alla 1 000 frågor för personbil