▼ MENY

Körkortsfrågor

Bilen har stannat. Är det tillåtet med tanke på avståndet till den heldragna linjen?

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen”. (Trafikförordningen)

Eftersom den heldragna linjen inte är på den gröna bilens sida gäller alltså inte 3-metersregeln. Ingenting hindrar nämligen bilar som kommer bakifrån från att köra om (linjen är ju inte heldragen för dem).

Andra omständigheter kan hindra bilen från att stanna, men frågan gör det tydligt att du ska fokusera på avståndet till den heldragna linjen. Börja alltså inte spekulera i om sikten är skymd eller liknande.

Användbara länkar:

Köp alla 1 000 frågor för personbil