▼ MENY

Teorifrågor

Är det tillåtet att parkera direkt efter ett övergångsställe?

Förbjudet att stanna och parkera: ”[…] 10 meter före övergångsställe […] Observera att förbudet inte gäller efter övergångsstället” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 70).

Före övergångsställe
Parkera före övergångsställe.
Det röda området ser du inte. När en fotgängare lämnar det röda området är marginalen i princip obefintligt, vilket gör att du knappt hinner reagera innan olyckan är ett faktum.

Efter övergångsställe
Parkera efter övergångsställe.
Sikten är fortfarande skymd i det röda området, men den stora skillnaden är att du har en mycket större marginal att upptäcka fotgängaren här.

Men vore det inte säkrast att förbjuda stannande och parkering både före och efter?
– Jo, men praktiska överväganden måste också göras. I städer är det ofta brist på plats och ett förbud även efter skulle innebära att många parkeringsplatser försvinner. Jämför med hastighetsgränserna – landsvägar skulle vara mycket säkrare om hastighetsgränsen var 30 km/h, men det skulle inte vara praktiskt.

Användbara länkar:

Köp alla 1 000 frågor för personbil