▼ MENY

Körkortsprov

Har du anledning att misstänka att något är fel om bromspedalen sjunker långsamt under hårt tryck?

Sjunker pedalen långsamt under hårt tryck, finns det en läcka i systemet.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 131)

Användbara länkar:

Cookies används. Mer info: ”Cookies” i sidfoten.

Köp alla 1 000 frågor för personbil