Telefon 016-551 90 00 (mån–fre 9–17)Kontakta kundtjänst

Körkortsfrågor

Vad betyder vägmärkena på bilden?


Tättbebyggt område (E5)
Ortnamnet kan vara infogat i märket.