▼ MENY

Gäller speciella regler när du ska köra om vägarbetsfordon som arbetar på vägen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Om särskild försiktighet iakttas får vid väghållningsarbete och liknande arbete […] möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske med avvikelse från bestämmelserna […] 31 § första stycket [Omkörning skall ske till vänster]”. (Trafikförordningen)

Vägarbetsfordon arbetar ofta över hela vägen och, vilket gör det opraktiskt att följa de vanliga omkörningsreglerna.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil