Start > Körkortsforum > Körkort med funktionsnedsättni…

Körkort med funktionsnedsättning

55 2016-12-07 19:45 ! Citera #
Tackar för förklaringen, nu förstår hur du menar :)
Samer 2019-11-22 18:38 ! Citera #
Hej
Kan man med en hand får körkort ?
Medan man är helt frisk annars.
Den högra hand är kortare en den vänstra hand.
Gäst 2019-11-23 00:03 ! Citera #
Samer 2019-11-22
Hej
Kan man med en hand får körkort ?
Medan man är helt frisk annars.
Den högra hand är kortare en den vänstra hand.
Ja...

Inga problem.
Dolph 2023-10-27 11:13 ! Citera #
Hur ser ni på om man jämn för teoriprovet och själva uppkörningen? Min egen uppfattning är att man får bra stöd via teorin med en lärare som stöttar en via muntligt bedömning. Dock tycker jag från min aspekt själva uppkörningen om läraren har koll på att man har en funktionsnedsättning från grunden (ADHD och Autism) :(

Jag har blivit godkänd på teorin dock ej uppkörningen, och även min giltighetstid har löpt ut så att jag är tvungen göra om allt på nytt!

Tycker ni man ska vara öppen med trafikläraren på själva uppkörningen, för jag finner det svårt för dom att dom inte bedömer man har ett funktionshinder eller att dom helt enkelt INTE vet

Mvh D
Björn He 2023-10-27 17:28 ! Citera #
Är det verkligen ett problem att ha en funktionsnedsättning som autism, ADHD eller Aspergers syndrom? Såvitt jag förstår så är Aspergers syndrom generellt sett inget medicinskt hinder mot att få ha körkort, även om vissa (mindre kompetenta) trafikmedicinläkare kanske bedömer att Aspergers syndrom kan utgöra en viss trafiksäkerhetsfara.

Jag läste ganska nyligen i en cirka tio år gammal nyhetsartikel att tågföraren Torolf Jansson blev tagen ur tjänst, trots att han tjänstgjort 28 år prickfritt, enbart med motiveringen att han har Aspergers syndrom eftersom Transportstyrelsen bedömde honom som en säkerhetsfara utan några som helst vetenskapliga belägg för sitt påstående att Aspergers syndrom kan utgöra en säkerhetsfara. Torolf Jansson fick lyckligtvis rätt mot Transportstyrelsen, som blev skyldig honom hundratusen kronor i skadestånd för kränkning och diskriminering för att ha Aspergers syndrom.

Om man har Aspergers syndrom och anser sig kränkt för det så anser jag att man ska anmäla kränkningen till JO och be JO att vidta åtgärder, som att uttala eventuell kritik emot den myndighet/tjänsteman som anses ha behandlat en med Aspergers syndrom kränkande.
Dolph 2023-11-06 11:15 ! Citera #
Björn He 2023-10-27
Är det verkligen ett problem att ha en funktionsnedsättning som autism, ADHD eller Aspergers syndrom? Såvitt jag förstår så är Aspergers syndrom generellt sett inget medicinskt hinder mot att få ha körkort, även om vissa (mindre kompetenta) trafikmedicinläkare kanske bedömer att Aspergers syndrom kan utgöra en viss trafiksäkerhetsfara.

Jag läste ganska nyligen i en cirka tio år gammal nyhetsartikel att tågföraren Torolf Jansson blev tagen ur tjänst, trots att han tjänstgjort 28 år prickfritt, enbart med motiveringen att han har Aspergers syndrom eftersom Transportstyrelsen bedömde honom som en säkerhetsfara utan några som helst vetenskapliga belägg för sitt påstående att Aspergers syndrom kan utgöra en säkerhetsfara. Torolf Jansson fick lyckligtvis rätt mot Transportstyrelsen, som blev skyldig honom hundratusen kronor i skadestånd för kränkning och diskriminering för att ha Aspergers syndrom.

Om man har Aspergers syndrom och anser sig kränkt för det så anser jag att man ska anmäla kränkningen till JO och be JO att vidta åtgärder, som att uttala eventuell kritik emot den myndighet/tjänsteman som anses ha behandlat en med Aspergers syndrom kränkande.
Jag tror du uppfatta mig fel, ut över ditt svar ville bara veta konkret om Trafikverkets förar personal har konkret uppfattning inom diagnoser!

Det är en självklarhet vi är inte sämre för att vi har en diagnos utan vi kan vara tvärtom om bättre med allt fokus samt rutinerad tanke sätt. Sen kan vara självklart finns alla yrken även vården idag som jobbar med folk diagnoser som inte har en blekaste aning vad dom håller på med :x
Björn He 2023-11-11 04:19 ! Citera #
Dolph 2023-11-06
Jag tror du uppfatta mig fel, ut över ditt svar ville bara veta konkret om Trafikverkets förar personal har konkret uppfattning inom diagnoser!

Det är en självklarhet vi är inte sämre för att vi har en diagnos utan vi kan vara tvärtom om bättre med allt fokus samt rutinerad tanke sätt. Sen kan vara självklart finns alla yrken även vården idag som jobbar med folk diagnoser som inte har en blekaste aning vad dom håller på med :x
Såvitt jag vet så verkar bl.a. de trafikmedicinska läkarna på Trafikmedicinskt Centrum Huddinge vara mindre kompetenta eller t.o.m. helt opålästa och okunniga om Aspergers syndrom, eller så verkar såna som de kanske bara vara alldeles för jävla oförmögna att uppföra sig och bemöta patienter med Aspergers syndrom på ett korrekt och gott sätt. Nu vet jag dock inte exakt hur många som upplevt dåligt bemötande och kränkande behandling för Aspergers syndrom hos Trafikmedicin Huddinge, men om man har blivit utsatt för kränkande behandling av Trafikmedicin Huddinges något inkompetenta personal så tycker jag man bör anmäla Region Stockholm till DO eller JO, eller helst de båda, att man anser sig ha diskriminerats bara för att man har Aspergers syndrom, trots att Aspergers syndrom inte är eller bör anses vara något som utgör ett hinder mot att få köra bil. Då kan DO eller JO vidta åtgärder som att uttala eventuell kritik emot Region Stockholm för brister som exempelvis haft personal med bristande kompetens eller förståelse för det område de arbetar inom, och DO kan såvitt jag vet gå till domstol för att begära eventuell ersättning om DO finner att diskriminering förekommit.
Om trafikmedicinska läkare inte har tillräcklig kompetens eller förståelse om vad Aspergers syndrom är, då anser jag att läkarna inte bör anses lämpliga att arbeta med sånt, såna inkompetenta läkare bör hellre ägna sig åt något annat lämpligare arbetsområde.

Jag har själv Aspergers syndrom, men jag vet att det INTE utgör medicinskt eller ens mentalt hinder mot att få ha körkort, även om Aspergers syndrom i och för sig kan innebära avvikande beteenden från mer normalt mänskligt beteende. Jag har en källa som styrker att Aspergers syndrom inte utgör något hinder mot att få ha körkort, i mitt fall åtminstone, nämligen trafikmedicinläkaren Sami Hellerstedt (som dock inte jobbar för Trafikmedicin Huddinge utan har en egen privat körkortsmottagning). Skulle den nuvarande enhetschefen på Trafikmedicin Huddinge tvingas lämna sitt jobb, som jag verkligen hoppas hon/han tvingas, så skulle jag emotse att Sami Hellerstedt tar över rollen som enhetschef. Sami skulle då gärna kunna se till att anställa eventuell ny mer kompetent personal som verkligen har god kunskap och förståelse om vad Aspergers syndrom är, något den nuvarande personalen där tydligen inte verkar ha.
Björn He 2023-11-11 12:56 ! Citera #
Gäst 2016-12-03
Visst och vården gör ju aldrig fel
om du har full förtronde för vården har du inte varit i min statuion med läkare som anser jag måste ha det bara för jag en gång fort dignosen det mesta som stå i bup utredning stämmer inte äns gör vad dom vill ? dom gör ju inte ett skir även att jag be om det jag få inte äns chansen bevisa att jag inte ha dom problemen

där dom gör såna utredningar finsn bara 2 läkare och han har ett jävla ego när han gjorde anmälningar mm utan äns hade träffat mig var det
allt las ner för det bara var beserat på antaganden men endå fick han styra och ställa för det är så det funkar där jag bor
”vården gör ju aldrig fel” säger du. Trafikmedicinska läkare kan visst göra fel någon gång, även om de själva kanske inte vill erkänna det, alla trafikmedicinska läkare är inte absolut kompetenta eller kunniga om autism, exempelvis Aspergers syndrom.

Jag tycker dock att man ska trösta sig själv med att det inte är en katastrof om man får körkortsåterkallelse, även om det kan kännas orättvist i vissa fall. Det finns saker i livet som är värre än att bli fråntagen sitt körkort. Det är faktiskt ändå ingen mänsklig rättighet att få köra ett fordon, utan man måste inneha särskilda medicinska krav för att få ha behörighet att köra. Det är generellt sett upp till trafikmedicinska läkare att bedöma om man verkligen uppfyller eller visar några brister i de medicinska villkoren för att få ha körkort, och Transportstyrelsen litar tydligen jättestrikt på läkarnas bedömning, och om en läkare bedömer eller ens hävdar en körkortsinnehavare som olämplig/tveksamt lämplig för att få fortsätta köra bil, då har Transportstyrelsen som rutin att snarast eller inom kort återkalla körkortet, tills dess att en eventuell läkare bedömer lämpligheten att få ha körkort som ”positiv” och inlämnar nytt ”positivt” läkarintyg, men då måste den som fått körkortsåterkallelse ansöka om nytt körkort.
Det går såvitt jag vet generellt sett inte att överklaga ett beslut om körkortsåterkallelse med anledning av läkarintyg, tydligen för att en trafikmedicinsk läkares bedömning om lämpligheten att få ha körkort anses väga såpass tungt att inte ens en advokat kan bestrida bedömningen. Hellre än överklaga så ska man ansöka om nytt körkort och försöka att få ett eventuellt nytt positivt läkarintyg. Sen om man anser sig diskriminerad eller kränkt av den läkare som bedömt eller hävdat att man är olämplig för att få ha körkort, trots att man inte behöver ha varit det, då får man såvitt jag vet ta hjälp av något juridiskt ombud och framföra anspråk om skadestånd för kränkning, och då krävs generellt sett en stämning i allmän domstol.
Dolph 2023-11-20 11:51 ! Citera #
Håller med Björn helt och hållet, vissa har ingen alls kompetens när gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och nu pratar vi om även läkare och trafiklärare självklart. Allt handlar mera om vem människan som du sitter bredvid om denna har förståelse inom sitt jobb och yrke (eller gå bara för att ) vanlig dag på jobbet ;)

Klarade en andra gång teoriprovet via muntlig bedömning, kvinnan som satt bredvid helt underbar människa som hade själv en son med ADHD gått igenom en hel del sitt liv m.m...uppkörning sker för mig den 11-30 håller tummarna dock igen Farsta mera utan blir Järfälla.

Vad rekommenderar ni som kört upp just i Järfälla, något tänka på extra noga?

mvh
Björn He 2023-11-20 18:22 ! Citera #
Jag blev en gång försäkrad av ex-polisen och advokaten Ingemar Jeanlo, a.k.a. ”Trafikjuristen”, att jag som har Aspergers syndrom icke har något hinder mot att få ha körkort, men de där mindre kompetenta eller annars bara ohederliga trafikmedicinska läkarna på Trafikmedicinskt Centrum Huddinge verkade inte alls vilja lyssna på vad Ingemar ”Trafikjuristen” Jeanlo sa. Ingemar Jeanlo vet väl av egen erfarenhet att Aspergers syndrom generellt sett inte kan utgöra något hinder mot att få köra bil, han sa själv att hans son, Elliott Jeanlo tror jag han heter, har Aspergers syndrom, så Ingemar bör ha god kunskap om vad Aspergers syndrom verkligen är. Ingemar har själv upplevt under sin tid som advokat inom främst trafikmål att relativt många jurister och domstolsanställda inte brukar ha tillräcklig kunskap om exempelvis hur trafikregler bör tolkas och tillämpas, och det har då och då lett till att fordonsförare, framförallt såna som krockat, blivit ställda inför rätta för påstådda trafikförseelser de inte bör anses skyldiga till, och Ingemar har hjälpt dem att bli friade. Ingemar har ändå mycket starka kunskaper om trafikjuridik, han som ändå arbetat som trafikpolis 1983 till 1997 (då han beslutade att lämna polisjobbet för att istället börja arbeta som advokat).

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
2024-06-20 01:46
5
2024-06-19 22:52
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo