▼ MENY

Vad är sant om parkeringsförbudet på huvudleder?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Förbudet att parkera på en huvudled är en trafikregel. Ett vägmärke är en anvisning. När anvisningar och trafikregler står i konflikt med varandra ’vinner’ alltid anvisningarna.” (Du och jag i trafiken, upplaga 28, sida 313)

Sitter det en P-skylt på huvudleden är det alltså tillåtet att parkera.

Köp alla 1 000 frågor för personbil