▼ MENY

Hur stor är dödsfrekvensen för fotgängare som blir påkörda av en bil som kör i 30 km/h?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Nio av tio människor överlever om de blir påkörda i 30 km/tim. Men när hastigheten höjs till 50 km/tim blir risken för en dödsolycka åtta gånger så stor” (Trafikverket)

Det viktiga är att du känner till att hastigheten har stor betydelse för en påkörd fotgängares chans att överleva. Mer konkret är det just 30 km/h = stor chans att överleva och 50 km/h = liten chans att överleva som du bör kunna. Detta för att du ska ha förståelse för varför det är 30 km/h på vissa sträckor.

Skillnaden mellan de olika svarsalternativen är i regel alltid så stor att du inte behöver lära dig några exakta siffror eller formler.

Ovan finns exempel på en förklaring av en teorifråga från Körkortonline.se. Du kan skapa ett konto med 1 000 teorifrågor att öva på inför det riktiga teoriprovet. Körkortonline.se har, utöver svenska, även teoriprov på engelska och teoriprov på arabiska.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil