▼ MENY

Körkortsfrågor

Vilket märke varnar för plankorsning?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


A: Varning för vägkorsning (A28)
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.


B: Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt (A29)
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


C: Varning för mötande trafik (A25)
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.


D: Varning för cirkulationsplats (A30)


Plankorsning = järnvägs-/spårvägskorsning. Det finns ingen skylt som heter Varning för plankorsning, men följande skyltar finns vid plankorsningar:


Varning för järnvägskorsning med bommar (A35)
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.


Varning för järnvägskorsning utan bommar (A36)
Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.


Varning för korsning med spårväg (A37)
Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.


Avstånd till plankorsning (A38)
Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet.


Kryssmärke (A39)
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning. En stolpe som bär upp märket kan vara försedd med röd/gul stolpmarkerings-anordning.


Plankorsningsskärm (Y4)
Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka. Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: