▼ MENY

Vilket alternativ är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Förbud mot infart med fordon (C1)


B: Förbud mot trafik med fordon (C2)
Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.


C: Enkelriktad trafik (E16)
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.


D: Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II (C3)
Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil