▼ MENY

Vilket märke anger det maximalt tillåtna boggitrycket?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Begränsad bruttovikt på fordon (C20)
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.


B: Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg (C21)
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.


C: Begränsat axeltryck (C23)
Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.


D: Begränsat boggitryck (C24)
Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil