▼ MENY

Vilka märken varnar för vägkorsning?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Varning för vägkorsning (A28)
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.


B: Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt (A29)
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


C: Varning för mötande trafik (A25)
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.


D: Varning för cirkulationsplats (A30)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil