▼ MENY

Vilket eller vilka märken varnar specifikt för barn?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Varning för övergångsställe (A13)


B: Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt (A29)
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


C: Varning för gående (A14)


D: Varning för barn (A15)
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

C varnar alltså för gående, men inte specifikt för barn.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil