▼ MENY

Körkortsfrågor

Vilken typ av plats är A?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Platsen är en vägkorsning med fartdämpande åtgärder:


Varning för farthinder (A9)
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.


Farthinder (M17)
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.

Eftersom du kör på en huvudled, har fordon som kommer från höger väjningsplikt.

Det är sant att gångfartsområden i många fall har en liknande beläggning. Ett gångfartsområde har dock detta vägmärke (som alltså saknas i videon):


Gångfartsområde (E9)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: