▼ MENY

Vad innebär vägmärkena till höger?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Begränsad fordonshöjd (C17)
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.


Riktning (T12)
Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil