▼ MENY

Var händer de flesta trafikolyckorna?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Var händer olyckorna? De flesta inträffar inom tättbebyggt område där trafiken är tät och många trafikantgrupper måste samsas om utrymmet.” (Du och jag i trafiken, upplaga 28, sida 71)

Det finns även en fråga om var de svåraste olyckorna inträffar.

Köp alla 1 000 frågor för personbil