▼ MENY

Det är natt och du kör på en väg som är tillfredsställande belyst med gatlyktor. Vad är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Helljus får inte användas […] på sträcka där vägen är tillfredsställande belyst”. (Trafikförordningen)

Köp alla 1 000 frågor för personbil