▼ MENY

Vilket är det maximalt tillåtna axeltrycket på den kommande vägen till höger?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Här gäller det att hålla isär viktbegreppen:

Högst upp: Begränsat axeltryck (C23)

Mitten: Begränsat boggitryck (C24)

Längst ner: Begränsad bruttovikt på fordon (C20)

Köp alla 1 000 frågor för personbil