▼ MENY

Körkortsfrågor

Du kör i 90 km/h. Får du öka hastigheten och passera bil A utan att byta körfält?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Vägmärkena ovanför vägen i videon är digitala varianter av:


Hastighetsbegränsning (C31)

Vägmärkesförordningen anger: ”Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd.

Det finns även digitala varianter som endast rekommenderar en lägre hastighet, men då har de inte en röd ring runt.

Hastighetsbegränsningen är alltså över 70 km/h, vilket gör att undantaget som tillåter omkörning på höger sida inte är uppfyllt. Det finns även andra undantag som tillåter omkörning på höger sida:

I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.

(Trafikförordningen)

Inget av dessa är uppfyllda i videon. Det är alltså inte tillåtet att passera A på höger sida.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videoteorifrågor.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: