▼ MENY

Är det generellt tillåtet att vända på en motortrafikled?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled […] Fordon får inte vändas eller backas.” (Trafikförordningen)

Anledningen är samma som det rätta alternativet anger.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil