▼ MENY

Körkortstest

Vad har du framför dig när videon slutar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Vägmarkeringen är denna:


Farthinder (M17)
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.

Vilket det också varnas för:


Varning för farthinder (A9)
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.

Syftet med platsen är att sänka hastigheten så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa vägen. Notera dock att platsen inte är ett övergångsställe, en cykelöverfart eller en cykelpassage.

Av någon anledning har det bedömts att detta är den bästa lösningen. Ett övergångsställe kan ge gående falsk trygghet. Saknas ett övergångsställe, måste de gående vara extra försiktiga. Är de extra försiktiga ökar trafiksäkerheten.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1000 körkortstestfrågor.

Det finns även en gratis körkortsbok / teoribok online (2024). Missa inte körkortsboken som PDF med körkortsteori

Här finns exempel på fler förklaringar:

Läs mer om körkortstest med video.

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: