▼ MENY

Vad är sant i denna situation?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Första alternativet är fel, eftersom tilläggstavlan med vänsterpilen endast gäller märket för P-hus och inte förbudsmärket, eftersom en ”tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna eller parkera har […] gul bottenfärg med svarta tecken.” (Vägmärkesförordningen)

Tredje och fjärde alternativet är också fel, eftersom det inte stämmer att du direkt kommer ut på väg 53: ”Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.” (Vägmärkesförordningen)

Men förbudsmärket betyder ju förbud mot att stanna och parkera, inte bara förbud mot att parkera, som rätt svar säger?
– Det är inget fel med att säga att man inte får parkera där det märket sitter. Fel blir det om man säger att det endast är förbjudet att parkera, men tillåtet att stanna. Det säger dock inte det rätta alternativet.

Körkortonline.se erbjuder teoriprov för körkort på svenska (testa gratis), engelska (testa gratis) och arabiska (testa gratis). Detta är ett exempel på en förklaring till en provfråga.

Fler exempel på förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil