▼ MENY

Är det tillåtet att köra 40 km/h inom ett område där denna skylt sitter?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Rekommenderad lägre hastighet (E11)
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Notera orden ”lämpligt” och ”rekommenderad”. Dessa ord signalerar inget tvång. Om det nu skulle vara ett tvång att hålla sig under 30 km/h, vad är det då för skillnad på denna skylt och en vanlig rund hastighetsskylt (C31)? Ingen i så fall, vilket skulle innebära att E11 är helt onödig.


Hastighetsbegränsning (C31)
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

Alltså:

  • E11 (fyrkantig blå/vit) = det är inte lämpligt att köra fortare, men du får göra det (dock inte fortare än vägens ordinarie hastighet).
  • C31 (rund gul/röd/svart) = det är olagligt att köra fortare.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil