Teoritest till Android

Förklaring till körkortsfråga i mobilen

Varje fråga har en förklarande text så att du förstår varför svaret är rätt eller fel. Du når förklaringen via resultatsidan som du kommer till efter ett avslutat teoritest.

Det är även möjligt att söka efter förklaringar när du inte gör ett prov.