Teoritest till Android

Sök efter förklaringar i appen med körkortsfrågor (Android).


Förklaring till körkortsfråga i mobilen (Android).

Varje fråga har en förklarande text så att du förstår varför svaret är rätt eller fel. Du når förklaringen via resultatsidan som du kommer till efter ett avslutat teoritest.

Det är även möjligt att söka efter förklaringar när du inte gör ett prov.

Android: Startsidan för teoriprovAndroid: När du gör körkortsfrågorAndroid: Förklaring till teorifrågaAndroid: Statistik över teoriprovAndroid: Inställningar för körkortstest