Start > Att ta körkort > Handledarutbildning

Handledarutbildning – introduktionsutbildning för B-körkort

Introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning, är ett krav för att få övningsköra privat. Utbildningen bygger på nollvisionen och är minst 3 timmar lång. Priset ligger på cirka 300–400 kronor per person och utbildningen är giltig i 5 år.

Frågor & svar

Måste handledaren gå om utbildningen med varje elev (t.ex. syskon i olika åldrar)?
– Nej, sedan 2010 finns det inget krav att handledaren och eleven ska gå utbildningen tillsammans. Notera dock att handledarutbildning är giltig i 5 år, så du som handledare kan ändå behöva gå om utbildningen om den har hunnit gå ut.

Hur gammal måste eleven vara?
– Minst 15 år och 9 månader.

Hur många elever kan en handledare max ha?
– Max 5 elever åt gången.

När ska vi gå utbildningen?
– Utbildningen måste vara genomförd innan ansökan om handledarskap skickas in.

Var genomför vi utbildningen?
– På en trafikskola (se lista över godkända utbildare). Trafikskolan styr över pris och detaljerna kring upplägget, därför går det inte att ge exakta uppgifter om priser och hur lektionstimmarna är uppdelade.

Syfte och mål med introduktionsutbildningen

Informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

 • Mål och innehåll i kursplanen.
 • Handledarens juridiska ansvar under övningskörningen.
 • Handledarens moraliska ansvar som föredöme.
 • Krav och bedömningskriterier vid förarprov.
 • Hur man kan få ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

Hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet

 • Den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos trafikskolor för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning.
 • Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten.
 • Hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen.
 • Strukturering och planering av övningskörningen.
 • Övningsfordon och utrustning.

Informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer

 • Val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet.
 • På vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
 • Den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar.
 • Elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker.
 • Unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till faktorerna hastighet, bilbälte, alkohol och andra droger samt trötthet.
 • Att trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande inom dessa områden har betydelse för trafik­säkerheten.
 • Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Testa ett teoriprov