Teoriprov till Android

Teoriprov i Android

När du loggat in via din Androidenhet kommer du till denna sida. Du välja att göra ett teoritest med blandade frågor eller någon av dessa kategorier:

  1. Fordonskännedom, manövrering
  2. Miljö
  3. Trafiksäkerhet
  4. Trafikregler
  5. Personliga förutsättningar
  6. Vägmärken

Du kan även välja att starta ett tidsbegränsat test med 70 frågor.