Start > Körkortsforum > Teori & trafikregler > Gäller Högerregeln här??

Gäller Högerregeln här??

Björn He 2022-05-01 16:52 ! Citera #
2020-03-27
Björn, vad tycker du om mitt exempel A/B i tidigare inlägg? Vem har störst skuld?
Jag kan hålla med om att det du beskriver, att en som kommer från höger stannar nära korsningen för att titta på kartan och efter att ha tittat klart ”plötsligt” kör bara rakt ut på korsningen, kan vara en försvårande omständighet, men jag har aldrig upplevt någon sån trafiksituation. Däremot bör INTE en omständighet, som att han från höger börjar köra vidare efter att ha lämnat företräde åt fordon från höger, anses som en ”försvårande omständighet”. Jag anser att man måste kunna se till att vara tillräckligt uppmärksam på att ett fordon från den korsande vägen till höger kan ha stannat upp bara tillfälligt för att ge fordon från höger företräde, och efter att ha låtit trafik från höger passera ha för avsikt att köra vidare utan någon som helst avsikt att stanna för fordon från vänster, och i en sådan trafiksituation bör man såvitt jag bedömer vara skyldig att väja före korsningen för att ge han företräde och fri väg; man kan väl inte bara köra vidare in i vägkorsningen från vänster (i hans färdriktning) och riskera eventuell kollision med honom.

En annan försvårande omständighet, som helt eller delvis borde kunna frita förare med väjningsplikt från vållandeansvar för kollision med fordon från höger, är, såvitt jag bedömer, omständigheter som att fordonsföraren från höger börjat köra vidare utan att ha iakttagit den egna väjningsplikten.
Liksom, en fordonsförare som närmar sig från den korsande vägen till höger har ju faktiskt själv väjningsplikt mot korsande trafik från höger sett i hens färdriktning; om ett fordon närmar sig från både höger OCH vänster samtidigt så har hen såvitt jag uppfattar det väjningsplikt mot BÅDA fordonen, för det är väl förbjudet enligt blockeringsregeln att stanna mitt i en högerregelskorsning för att väja enbart för fordon från höger eftersom man då onödigtvis blockerar färdvägen för fordonen vänsterifrån.
Björn He 2022-05-01 20:22 ! Citera #
Men att köra in på en gatukorsning med högerregeln utan att rikta någon uppmärksamhet mot fordon från vänster, är det verkligen en ”försvårande omständighet” som kan ge utrymme för en bedömning att man är att anse som vållande, eller åtminstone medvållande, till kollision, trots att den man kolliderat med haft väjningsplikt enligt högerregeln?

Jag antar att eftersom det (generellt sett) utdömts ensamt vållande för den fordonsförare som inte väjt för att lämna företräde och fri väg åt fordonet från höger så har den som kommit från höger gått helt fri från vållandeansvar för kollision - i flera fall trots omständigheter som att hen kom körande ”bara rakt ut från den korsande vägen till höger utan att ens bromsa eller överhuvudtaget sänka farten trots att hen egentligen borde ha kunnat uppmärksamma och vara tillräckligt beredd att stanna för fordon från vänster”.

Det var nån snubbe som uttryckte oro över eventuellt körkortsingripande efter att ha kolliderat med en fordonsförare som missade väjningsplikt mot hans bil som kom från höger, för snubben hade tydligen ”medgett” i skadeanmälan till försäkringsbolagen att han inte tittat vänster i korsningen.
Nästan alla som besvarade snubbens inlägg skrev att det trots allt inte är han som gjort fel, för den som har väjningsplikt enligt högerregeln är ju faktiskt - precis som jag upplysts om av Ingemar Jeanlo a.k.a. ”Trafikjuristen” - absolut skyldig att väja för att ge en från höger företräde och fri väg, och huruvida en som kommer från höger riktar uppmärksamhet mot fordon från vänster spelar (generellt sett) ingen roll, och det spelar ju ingen roll heller om den som kommer högerifrån skulle köra som en tok i korsningen (vilket man ju faktiskt INTE HELLER behöver ha gjort bara för att man kört in i korsningen utan att titta vänster).
En av besvararna skrev till snubben att ”när det är högerregeln så kan man generellt sett bara åka direkt in i gatukorsningen högerifrån”. Alltså, om en som kommer vänsterifrån kör vidare utan att ha väjt för att ge en från höger företräde, trots att den från vänster har väjningsplikt enligt högerregeln, då är det ju (generellt sett) hen som varit ensam vållande till en eventuell kollision med ett fordon från höger. Även om jag som kommer från höger inte riktar uppmärksamhet mot fordon från vänster så anser jag att fordonsföraren vänsterifrån ändå borde kunna väja för att ge mig företräde och fri väg (som hen ju i regel ändå måste göra).
I exempelvis Norge där man är jättestrikt skyldig att väja för att ge fordon från höger företräde och fri väg, och då framförallt i Oslo, så brukar såvitt jag har hört de flesta bilister inte titta åt vänster vid gatukorsningar där det är högerregeln, och det brukar väl vissa fordonsförare i Sverige antagligen inte göra heller (eftersom de har naturlig tendens att förlita sig på att ”Jag har rätt att passera först eftersom jag kommer högerifrån”).

Så jag tycker det är ganska konstigt och dessutom inte fullt rimligt att eleverna på trafikskolan får lära sig att ”Man måste titta åt vänster”, om man nu får lära sig det på trafikskolan. Det var nån snubbe som skrev på ett trafikforum att ”Det är ett jättegrovt nybörjarmisstag att inte titta vänster vid gatukorsningar (där det är högerregeln); om man kör ut på en korsning utan att titta vänster på uppkörningen så blir man kuggad.”.
Gäst 2022-05-02 07:29 ! Citera #
Björn He 2022-05-01
Men att köra in på en gatukorsning med högerregeln utan att rikta någon uppmärksamhet mot fordon från vänster, är det verkligen en ”försvårande omständighet” som kan ge utrymme för en bedömning att man är att anse som vållande, eller åtminstone medvållande, till kollision, trots att den man kolliderat med haft väjningsplikt enligt högerregeln?

Jag antar att eftersom det (generellt sett) utdömts ensamt vållande för den fordonsförare som inte väjt för att lämna företräde och fri väg åt fordonet från höger så har den som kommit från höger gått helt fri från vållandeansvar för kollision - i flera fall trots omständigheter som att hen kom körande ”bara rakt ut från den korsande vägen till höger utan att ens bromsa eller överhuvudtaget sänka farten trots att hen egentligen borde ha kunnat uppmärksamma och vara tillräckligt beredd att stanna för fordon från vänster”.

Det var nån snubbe som uttryckte oro över eventuellt körkortsingripande efter att ha kolliderat med en fordonsförare som missade väjningsplikt mot hans bil som kom från höger, för snubben hade tydligen ”medgett” i skadeanmälan till försäkringsbolagen att han inte tittat vänster i korsningen.
Nästan alla som besvarade snubbens inlägg skrev att det trots allt inte är han som gjort fel, för den som har väjningsplikt enligt högerregeln är ju faktiskt - precis som jag upplysts om av Ingemar Jeanlo a.k.a. ”Trafikjuristen” - absolut skyldig att väja för att ge en från höger företräde och fri väg, och huruvida en som kommer från höger riktar uppmärksamhet mot fordon från vänster spelar (generellt sett) ingen roll, och det spelar ju ingen roll heller om den som kommer högerifrån skulle köra som en tok i korsningen (vilket man ju faktiskt INTE HELLER behöver ha gjort bara för att man kört in i korsningen utan att titta vänster).
En av besvararna skrev till snubben att ”när det är högerregeln så kan man generellt sett bara åka direkt in i gatukorsningen högerifrån”. Alltså, om en som kommer vänsterifrån kör vidare utan att ha väjt för att ge en från höger företräde, trots att den från vänster har väjningsplikt enligt högerregeln, då är det ju (generellt sett) hen som varit ensam vållande till en eventuell kollision med ett fordon från höger. Även om jag som kommer från höger inte riktar uppmärksamhet mot fordon från vänster så anser jag att fordonsföraren vänsterifrån ändå borde kunna väja för att ge mig företräde och fri väg (som hen ju i regel ändå måste göra).
I exempelvis Norge där man är jättestrikt skyldig att väja för att ge fordon från höger företräde och fri väg, och då framförallt i Oslo, så brukar såvitt jag har hört de flesta bilister inte titta åt vänster vid gatukorsningar där det är högerregeln, och det brukar väl vissa fordonsförare i Sverige antagligen inte göra heller (eftersom de har naturlig tendens att förlita sig på att ”Jag har rätt att passera först eftersom jag kommer högerifrån”).

Så jag tycker det är ganska konstigt och dessutom inte fullt rimligt att eleverna på trafikskolan får lära sig att ”Man måste titta åt vänster”, om man nu får lära sig det på trafikskolan. Det var nån snubbe som skrev på ett trafikforum att ”Det är ett jättegrovt nybörjarmisstag att inte titta vänster vid gatukorsningar (där det är högerregeln); om man kör ut på en korsning utan att titta vänster på uppkörningen så blir man kuggad.”.
Så jag tycker det är ganska konstigt och dessutom inte fullt rimligt att eleverna på trafikskolan får lära sig att ”Man måste titta åt vänster”,

I brorsans gamla trafikbok finns en bild på första sidan. Det är en kille som ligger på sjukhuset med en pratbubbla som säger ”Jag hade i alla fall rätt…” En klen tröst. Är du inte uppmärksam och tittar vänster (självbevarelsedrift), har du failat redan på första sidan i teoriboken.

Om du inte bryr dig om dig själv, kan du tänka på att halvledarbristen har gjort bilmarknaden mycket ansträngd. Om någon kvaddar min nya bil, kan jag få vänta ett år på en ny bil! Kollar jag vänster för att undvika det? Ja!

Oerhört naivt att inte kolla vänster. Fattar genuint inte vad som är så problematiskt med att kolla vänster?
Björn He 2022-05-02 10:59 ! Citera #
Gäst 2022-05-02
Så jag tycker det är ganska konstigt och dessutom inte fullt rimligt att eleverna på trafikskolan får lära sig att ”Man måste titta åt vänster”,

I brorsans gamla trafikbok finns en bild på första sidan. Det är en kille som ligger på sjukhuset med en pratbubbla som säger ”Jag hade i alla fall rätt…” En klen tröst. Är du inte uppmärksam och tittar vänster (självbevarelsedrift), har du failat redan på första sidan i teoriboken.

Om du inte bryr dig om dig själv, kan du tänka på att halvledarbristen har gjort bilmarknaden mycket ansträngd. Om någon kvaddar min nya bil, kan jag få vänta ett år på en ny bil! Kollar jag vänster för att undvika det? Ja!

Oerhört naivt att inte kolla vänster. Fattar genuint inte vad som är så problematiskt med att kolla vänster?
Igår, när jag skulle ta en cykeltur till Älvsjöskogen, så skulle jag svänga vänster in på Johan Skyttes väg från Långbrovägen, och när jag just cyklade in på gatukorsningen så fick jag nästan tvärbromsa p.g.a. en Volvo som jag uppmärksammade kom i full fart mot korsningen vänsterifrån, utan att visa någon som helst avsikt att väja för att lämna företräde åt mig, trots att jag kom cyklande från höger vid en korsning där det egentligen är högerregeln. Jag ansåg mig ju faktiskt nödgad att stanna upp för att släppa förbi Volvo-jäveln eftersom det kändes onödigt livsfarligt att bara cykla ut på korsningen, med risken för att bli överkörd.
Jag personligen anser att det är orimligt konstigt tänkt med gatukorsningarna på Johan Skyttes väg, med tanke på att man har lagstiftat att man skall väja för att lämna företräde åt fordon från de korsande vägarna till höger, trots att en trafikregel som högerregeln utgör en potentiellt livsfarlig trafiksäkerhetsrisk, med tanke på att fordonsförarna där relativt ofta missar väjningsplikten enligt högerregeln, och det är ju faktiskt INTE BRA(!); alltså, på en väg som Johan Skyttes väg så kör fordonsförare relativt ofta som om de uppfattar att den vägen är en ”huvudled” (och att anta att man inte behöver lämna företräde åt fordon från en korsande väg till höger p.g.a. uppfattningen att vägen en själv kör på är ”huvuded” är faktiskt ett grovt nybörjarmisstag).
Ribban 2022-05-02 19:06 ! Citera #
Alla äldre brukar säga galet nog: men jag kom ju på större väg. Spelar jubinte roll om vägen är större. Visst ofta är väl huvudled en stor väg men det är ju inte en regel
Björn He 2022-05-02 19:39 ! Citera #
Ribban 2022-05-02
Alla äldre brukar säga galet nog: men jag kom ju på större väg. Spelar jubinte roll om vägen är större. Visst ofta är väl huvudled en stor väg men det är ju inte en regel
Johan Skyttes väg i Älvsjö, ungefär där jag bor, är ingen huvudled eftersom det saknas skyltar som anger att vägen är huvudled, och alltså är det högerregeln vid korsningarna med vägar som leder in i bostadsbebyggelsen omkring vägen.
Björn He 2022-05-02 23:08 ! Citera #
2020-03-27
Björn, vad tycker du om mitt exempel A/B i tidigare inlägg? Vem har störst skuld?
Har du nån gång upplevt en trafiksituation där en fordonsförare på den korsande vägen till höger stannar strax före korsningen för att titta på kartan?

Du kanske har rätt, man är kanske inte skyldig att lämna företräde åt någon fordonsförare som stannar för att titta på kartan, men däremot borde man väl vara skyldig att lämna företräde åt en eventuell fordonsförare som stannar upp tillfälligt före korsningen bara för att lämna företräde åt fordon från höger i hens egen färdriktning (som hen själv har väjningsplikt mot); när hen har gett alla fordon från höger i hens färdriktning företräde så kan ju hen ”helt plötsligt” ha för avsikt att köra vidare, utan någon avsikt att behöva stanna för något fordon vänsterifrån, och en fordonsförare vänsterifrån som har väjningsplikt enligt högerregeln borde väl i en sån trafiksituation vara skyldig att stanna före korsningen för att ge hen företräde; man kan väl inte bara köra vidare in i korsningen och riskera att kollidera med hen.
Och man kan väl inte heller tro att man kan passera korsningen utan att behöva ge hen från höger företräde bara för att man själv uppfattar (av misstag) att hen kommer att stå still och låta en från vänster passera.
Men å andra sidan behöver det kanske inte vara fullt rimligt att utdöma ensamt vållandeansvar för missad högerregel vid eventuell kollision i en sån trafiksituation, för det kan ju vara rimligare (eller åtminstone minst lika rimligt) att ge båda fordonsförarna ett delat vållandeansvar (fördelat 50 - 50).
Björn He 2022-05-03 23:06 ! Citera #
Gäst 2022-05-02
Så jag tycker det är ganska konstigt och dessutom inte fullt rimligt att eleverna på trafikskolan får lära sig att ”Man måste titta åt vänster”,

I brorsans gamla trafikbok finns en bild på första sidan. Det är en kille som ligger på sjukhuset med en pratbubbla som säger ”Jag hade i alla fall rätt…” En klen tröst. Är du inte uppmärksam och tittar vänster (självbevarelsedrift), har du failat redan på första sidan i teoriboken.

Om du inte bryr dig om dig själv, kan du tänka på att halvledarbristen har gjort bilmarknaden mycket ansträngd. Om någon kvaddar min nya bil, kan jag få vänta ett år på en ny bil! Kollar jag vänster för att undvika det? Ja!

Oerhört naivt att inte kolla vänster. Fattar genuint inte vad som är så problematiskt med att kolla vänster?
Är det inte problematiskt att ha lagstiftat högerregeln trots att det är en regel som utgör potentiell trafiksäkerhetsrisk med tanke på fordonsförare som relativt ofta missar plikten att väja för att lämna företräde och fri väg åt fordon från en korsande väg till höger, framförallt på vägar där fordonsförare har lätt för att av misstag uppfatta att den vägen är en ”huvudled”?

Jag tycker personligen att vi borde kunna avskaffa högerregeln i Sverige, åtminstone vid så kallade trevägskorsningar, som hellre än en högerregel borde ha egen trafiksäkrare T-korsningsregel, som såvitt jag lärt mig finns i vissa länder (men inte Sverige):

Låt oss säga att väg A som går rakt förgrenar sig till en väg B till höger (till vänster sett i mötande färdriktning); enligt T-korsningsregeln har då fordonsförare på väg ut från väg B in på väg A väjningsplikt mot ALL fordonstrafik som redan färdas (i princip rakt fram) på väg A. En trafikregel som den här verkar dock inte ha antagits i Wienkonventionen.
Björn He 2022-05-09 00:13 ! Citera #
Ribban 2022-05-02
Alla äldre brukar säga galet nog: men jag kom ju på större väg. Spelar jubinte roll om vägen är större. Visst ofta är väl huvudled en stor väg men det är ju inte en regel
Om relativt många fordonsförare tenderar att köra på en väg, där man i regel måste stanna/väja för att ge fordon från en korsande väg till höger företräde, som om de uppfattar (av misstag) att den vägen är en ”huvudled”, då tycker jag att det är konstigt tänkt med trafikregler som den så kallade högerregeln, eftersom man lagstiftat en sån väjningspliktsregel trots att en sån kan vara trafikfarlig och det är ju faktiskt INTE bra! Fordonsförare som har lätt för att missa plikten att lämna företräde åt fordon från en korsande väg till höger utgör ju VERKLIGEN en potentiell trafiksäkerhetsrisk!

Då borde man kanske överväga att avveckla högerregeln?! Åtminstone i trevägskorsningar kan väl högerregeln avvecklas, genom en ändring av svängningsregeln som innebär att den gäller vid sväng i en trevägskorsning. I vissa länder, men sannerligen inte Sverige, gäller faktiskt en särskild T-korsningsregel, som alltså avviker från högerregeln/vänsterregeln och påbjuder väjningsplikt vid sväng i en T-korsning (generellt sett mot fordonstrafik på väg rakt fram);
-om två fordonsförare svänger åt vänster samtidigt i en trevägskorsning så gäller väjningsplikt mot fordonet från höger.
Björn He 2022-07-10 13:53 ! Citera #
Gäst 2020-03-26
Hur fasiken tänker du?
Det är väl inte fel att lära sig att titta åt vänster även om det gäller en högerregelskorsning?
Alla respekterar som sagt inte högerregeln, och om du då inte tittar åt vänster så kommer det ju ske en olycka.
Och det kan lika mycket vara ditt fel som bara kör ut, utan att titta som den som inte stannar och respekterar högerregeln..
Tänk på det!
Är det verkligen straffbart att inte titta vänster i korsningar där fordon från vänster måste lämna företräde åt en från höger?
Det verkar väl inte vara straffbart i Norge, där man såvitt jag vet är strikt skyldig att väja för fordon från höger (när det är högerregeln) - och det bör man juridiskt sett vara i Sverige också! Varför skall det vara straffbart i Sverige om inte i Norge?

I Frankrike och Belgien verkar det däremot vara straffbart att inte titta vänster i en högerregelskorsning, som vissa fordonsförare säkert gör med tanken att de som kommer från höger ”har förkörsrätt”.
Någon franskspråkig skribent skrev i en artikel att den som kolliderar med fordon från höger kan gå fri från straff för att ha missat högerregeln/vållandeansvar för kollisionen, om den kan styrka att motparten kört ut från den högra korsande vägen utan att titta vänster eller annars uppmärksamma om något fordon närmar sig från vänster (trots att man måste uppmärksamma det enligt fransk/belgisk trafiklag) - och skall jag tolka det som att jag inte är absolut skyldig eller ens skyldig överhuvudtaget att väja för att ge fordon från höger företräde, trots att jag har väjningsplikt enligt högerregeln?
Jurister/domstolsanställda (åtminstone i Frankrike/Belgien) verkar ju hävda att man inte är skyldig att lämna företräde, utan har ”rätt” att passera utan att väja för fordon från höger, om man noterar att fordonsföraren från höger inte tittar vänster.

Enligt fransk/belgisk trafiklag så är en fordonsförare som närmar sig en korsning ”skyldig att iaktta särskild varsamhet som är erforderlig för att undvika trafikolyckor”, och alltså kan denne anses som ensam vållande till en kollision med fordon som har väjningsplikt enligt högerregeln, om denne kör in på en högerregelskorsning utan att titta vänster (eller annars uppmärksamma om något fordon närmar sig från vänster).
Men att man är skyldig att titta vänster i Frankrike/Belgien kan väl bero på att sådana länder har mycket mer vägkorsningar där det är jättenedsatt sikt till höger (p.g.a. husväggar, buskar och dylikt), som inte gör det så lätt att se om något fordon närmar sig från den högra korsande vägen, varför det kanske ställs högt krav på att den som kommer från höger måste stanna upp före korsningen, för att uppmärksamma om något fordon närmar sig från vänster (och om fordonet från vänster inte ämnar stanna för att lämna företräde så måste väl en som kommer från höger ”avbryta” sin företrädesrätt för att undgå risk för kollision).
41 inlägg

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
i går 22:36
4
i går 12:38
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor