▼ MENY

Vilken skylt används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Cirkulationstrafik (X9)
Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon skall föras.


B: Plankorsningsskärm (Y4)
Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka. Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.


C: Markeringspil (X1)
Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva. Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.


D: Avfartsskärm (X4)
Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil