▼ MENY

Var fylls spolarvätska på?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Spolarvätskan är i princip alltid blå och finns i den största behållaren. Därför kan du med stor säkerhet anta att B är rätt.

Köp alla 1 000 frågor för personbil