▼ MENY

Var fylls spolarvätska på?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Spolarvätskan är i princip alltid blå och finns i den största behållaren. Därför kan du med stor säkerhet anta att B är rätt.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil