▼ MENY

Teoritest

Hur bör du tänka när du närmar dig bilen som backar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Högerregeln gäller aldrig vid backning. Det är alltid den som backar som ska släppa fram alla andra.

En förare får vända eller backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.” (Trafikförordningen)

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2022).

Exempel på provfrågor:

Flera av våra provfrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1000 frågor