▼ MENY

Vilket märke anger ett övergångsställe?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Väjningslinje (M14)
Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.


B: Farthinder (M17)
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.


C: Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt (M18)
Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.


D: Cykelpassage eller cykelöverfart (M16)

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil