▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant angående det streckade området som den röda pilen visar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det streckade området är ett spärrområde:


Spärrområde (M9)
Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.

Trafikförordningen säger:

”Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om
1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,
2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,
3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller
4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.”

Inget av undantagen är uppfyllda i denna situation. Du får alltså inte köra ut på spärrområdet.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2024 online eller ladda ner körkortsboken 2024 gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Se även: körkortstest med video.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: