▼ MENY

Du kör bilen som fotot är taget från och du har precis kommit in på vägen efter att ha svängt ut från en fastighet. Huvudledsskylten på fotot är den första du ser. Vilket alternativ stämmer?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Normalt börjar ett vägmärke att gälla först efter att du har passerat det, men huvudledsskylten är ett specialfall. Den sitter i början av huvudleden och även upprepad efter korsningar.


Huvudled (B4)
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Transportstyrelsen anger att en huvudledsskylt inte sitter direkt efter en korsning om vägen inte är en huvudled även innan korsningen. Detta, kombinerat med att det är normalt att huvudledsskyltar sitter efter korsningar, gör att du kan anta att du redan kör på huvudleden.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil