▼ MENY

Körkortsfrågor

Du ska rakt fram. Vad är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Eftersom ingen färg lyser är trafiksignalerna ur funktion. När det sker får man gå över till att titta på vilka vägmärken som finns. I detta fall framgår det att du kör på en huvudled:


Huvudled (B4)

Fordonen som kommer från höger ska släppa fram dig:

En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled […] har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på.” (Trafikförordningen)

Mötande fordon (som vill svänga) kör också på huvudleden. De måste dock släppa fram dig, eftersom de berörs av denna regel:

En förare som skall svänga i en vägkorsning […] skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik”. (Trafikförordningen)

Viktigt: Eftersom det är en situation som avviker från det normala, bör du sänka hastigheten och ta det extra försiktigt när du kör genom korsningen.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2023 online eller ladda ner körkortsboken gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Flera av våra teorifrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: