▼ MENY

Vilket alternativ är sant angående användande av vägrenen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Bogsering ska ske på vägrenen eller, om den saknas, längst till höger på vägen.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 249)

På väg skall vägrenen användas […] vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, […] Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.” (Trafikförordningen)

Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.” (Trafikförordningen)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil