▼ MENY

Den silverfärgade bilen har stannat vid busshållplatsen för att släppa av en passagerare. Är det tillåtet?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken.” (Trafikförordningen)

Cookies används. Mer info: ”Cookies” i sidfoten.

Köp alla 1 000 frågor för personbil