▼ MENY

Vad betyder vägmärket?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Datumparkering (C38)
Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.


Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum (C36)


Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum (C37)

Är inte alla alternativ lite rätt?
– Jo, om man gör tankeexperiment kan exempelvis ”Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum” bli rätt i vissa situationer, men det blir också fel i andra situationer. ”Datumparkering” är klockrent rätt och ska därför väljas som rätt svar.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil