▼ MENY

Vad betyder vägmärket?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Trafikplatsnummer (F27)
Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.

Trafikplatsnummer är samma sak som avfartsnummer.

Exempel på praktisk användning: Du måste ringa 112 på grund av en olycka. Du vet att du kör på E20, men inte mycket mer. Ser du däremot trafikplatsnumret får räddningsfordonen en mer exakt position och kan på så sätt komma fram snabbare.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil