▼ MENY

Körkortsprov

Hur ska du agera i ögonblicket då videon tar slut?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Trafiksignalen framför dig som slår om till gult är en upprepning (förstärkning) av signalen du passerade innan korsningen. Det centrala i denna fråga är att du befinner dig i korsningen, inte innan korsningen.


Gul (SIG4)
Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

Förenklat kan man säga att den gula signalen efter korsningen är en extra hjälp för dig och andra trafikanter. Den gör korsningen tydligare. Ditt agerande ska dock styras av signalen innan korsningen, alltså den gröna signalen som du passerade i början av videon.


Grön (SIG3)
Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.

Lite mer ingående kan man säga att du på ett korrekt sätt (vid grön signal) har passerat stopplinjen innan korsningen. Den upprepade signalen har inte någon egen stopplinje (vägmarkeringen är för en cykelpassage). Den kan dock inte anses sakna en stopplinje, eftersom signalen är en upprepning av en signal som har en stopplinje. Att signalen inte kan anses sakna en stopplinje är viktigt, eftersom du endast ska stanna innan signalen om en stopplinje saknas.

Tänk också på hur det skulle vara om du stannade. Du skulle stå och blockera korsningen för svängande trafik som inom kort får grönt. De har grönt, men din (felaktiga) tolkning av signalen framför dig skulle säga att du har rött. Detta skapar ett låst läge där ingen kan köra. Notera också att det inte finns någon fara med att fortsätta och att det inte skapar några problem för någon.

Har detta inte att göra med om jag kan stanna utan fara?
– Nej, det gäller endast innan korsningen, inte när du befinner dig mitt i korsningen.

Är det inte bättre att ta det säkra före det osäkra och stanna?
– Nej, inte i detta fall, eftersom du då skulle stå och blockera korsningen för svängande trafik som inom kort får grönt. Det osäkra beteendet i detta fall är faktiskt att stanna.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Missa inte teoriboken / körkortsboken online (2024) och lättlästa körkortsboken som PDF

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Flera av våra provfrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: