▼ MENY

Är det tillåtet att köra med helljuset tänt nära bakom en annan bil?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Helljus får inte användas […] på ringa avstånd bakom ett annat fordon.” (Trafikförordningen)

Vad är ”ringa” avstånd?
– Själva ordet betyder ”litet”/”nära”/”kort”. Vad som är ”ringa avstånd” avgörs i varje enskilt fall. Använd sunt förnuft och gör en egen bedömning.

Körkortonline.se erbjuder teoriprov för körkort på svenska (testa gratis), engelska (testa gratis) och arabiska (testa gratis). Detta är ett exempel på en förklaring till en provfråga.

Fler exempel på förklaringar:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil