▼ MENY

Vad är sant angående att i trafiken försöka efterlikna sina förebilder?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Om förebilden är en risktagande och aggressiv person är det negativt att försöka efterlikna honom eller henne i trafiken.

Köp alla 1 000 frågor för personbil