▼ MENY

Är det lämpligt att följa trafikregler i alla situationer utan undantag?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Reglerna ska vara grunden, men trafiken är väldigt komplex och alla situationer är unika på något sätt. Reglerna kan därför inte täcka precis allt och det är i dessa lägen erfarenhet och hänsyn kommer in och styr upp situationen.

Enligt kursplanen för B-körkort ska du visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. En rimlig tolkning av detta är att reglerna ibland kan frångås.

Kugghjulsprincipen finns inte med i några lagtexter. Ändå rekommenderar Trafikverket, NTF och FMK att den används i vissa lägen.

Något enkelt svar på när reglerna kan frångås finns inte, utan du måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Här är dock 3 generella punkter som bör vara uppfyllda:

  • Trafiksituationen som helhet ska tjäna på det (till exempel smidig köminskning med kugghjulsprincipen).
  • Alla inblandade ska vara med på vad som sker (försiktighet, ögonkontakt och tydlighet).
  • Börja aldrig frångå reglerna genom att ”ta för dig”‚ utan var den som är generös och släpper fram någon.

Körkortonline.se erbjuder teoriprov för körkort på svenska (testa gratis), engelska (testa gratis) och arabiska (testa gratis). Detta är ett exempel på en förklaring till en provfråga.

Fler exempel på förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil