▼ MENY

Får du svänga höger?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Här behöver du inte tillämpa rangordningen mellan vägmärke och signal, eftersom de inte ”motsäger” varandra. Trafiksignalen säger att du får köra, men ingenting om exakt hur du får köra/svänga. Vägmärket under talar däremot uttryckligen om att du inte får svänga höger.


Grön (SIG3)
Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.


Förbud mot sväng i korsning (C25)
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil