Start > Att ta körkort > Du & jag i trafiken

Du och jag i trafiken – recension av körkortsteoribok

Du och jag i trafiken har utgått. Se Körkortsboken i stället.

Du och jag i trafikens framsida.

Du och jag i trafikens framsida.

Du och jag i trafiken och Körkortsboken är de mest använda körkortsteoriböckerna. Båda ges ut av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR).

Du och jag i trafiken är en generell teoribok för alla typer av körkort. Vissa saker bör kompletteras med en bok som är framtagen för just den körkortsbehörigheten du ska ta, till exempel MC-boken för A-körkort eller Vägvisaren B för B-körkort.

Liknar skolbok

Du och jag i trafiken är, till skillnad från Körkortsboken, skriven på ett traditionellt sätt med löpande text. I den löpande texten finns dock gott om bilder och markeringar för extra viktiga saker.

Överlag liknar Du och jag i trafiken en vanlig lärobok från skolan.

Mycket välskriven

Språket i Du och jag i trafiken är väl anpassat till målgruppen. Det är vare sig tungt eller invecklat och krångliga begrepp förklaras ”på ren svenska”, ibland med en lite humoristisk ton.

Enbart tecknade bilder

Alla trafiksituationsbilder i Du och jag i trafiken är tecknade. Detta är en fördel på så sätt att det går att dirigera och skapa exakt de situationer som ska exemplifieras utan någon fara.

Tecknande bilder kan också uppfattas som en nackdel, eftersom de skapar en overklighetskänsla.

Bör kompletteras med specifik behörighet

STR skriver att Du och jag i trafiken är en grundbok som inte riktar sig till någon speciell grupp (Körkortsboken riktar sig till B).

Även om det säkert är möjligt att klara teoriprovet med bara Du och jag i trafiken till hjälp, bör du ändå köpa till en komplementbok som täcker din behörighet. Information om bilens egenskaper och underhåll är exempel på saker som utelämnats ur Du och jag i trafiken.

Vägmärkesdel

I Du och jag i trafiken finns ett avsnitt som förklarar de olika kategorerna som vägmärkena delas in i. Dock är det endast ett fåtal märken som tas upp i själva boken; resten återfinns i det separata häftet Vägmärken & vägmarkeringar som följer med vid köp.

Detta har säkert sina fördelar, men en uppenbar nackdel är att det blir jobbigare att hålla reda på både boken och häftet.

Tydligt färgkodade kapitel

Kapitlen i Du och jag i trafiken är indelade i olika färger. Systemet är mycket tydligt. Förutom att färgen är målad i kanten bär även alla rubriker avsnittets färg. Detta gör att det är lätt att till exempel använda komplementboken Vägvisaren B, eftersom den följer samma färgsystem.

De olika kapitlen i Du och jag i trafiken

  • Trafiken och samhället – miljöpåverkan, trafiksäkerhet och vägen till körkort.
  • Människan i trafiken – inlärning, påverkan och olyckor.
  • Fordonet i trafiken – fordonstyper och regler.
  • Inledande körning i trafik – grundläggande trafikregler, bilens köregenskaper och parkering.
  • Avslutande körning i trafik – landsväg, motorväg, mörker och körning med släp.
  • Vägmärken – alla Sveriges skyltar och vägmärken.
  • Råd till bilköpare – vad du ska vara uppmärksam på.
  • Lagar – utvalda lagtexter.

Senast uppdaterad 2015-09-30.