▼ MENY

Teoritest

Du har backat på och skadat en cykel som stod i ett cykelställ. Hur ska du agera?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter och upplysningar, skall trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit skada eller polis.” (Trafikförordningen)

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2022).

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1000 frågor